Skip to main content
 • Spółdzielcy mają taniej

  Spółdzielcy mają taniej

  Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu okazjonalnego, całkowitego kosztu kredytu okazjonalnego, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania – na warunkach określonych
  w Regulaminie kampanii reklamowej Banku Spółdzielczego w Kielcach „Spółdzielcy mają taniej” dla Klientów posiadających:
  - ROR,
  opłata przygotowawcza w wysokości 0 zł:
  Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu konsumenckiego – kredytu okazjonalnego na dzień 16 lutego 2024 roku: całkowita kwota kredytu 100 000,00 zł; okres kredytowania 60 miesięcy; oprocentowanie kredytu według stopy stałej 7,20 % w skali roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,67 %. Całkowity koszt kredytu oznaczający wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami 18 785,13 zł. Opłata przygotowawcza za udzielenie kredytu w wysokości 0,00 zł, suma odsetek w całym okresie kredytowania 18 305,13 zł, koszty prowadzenia rachunku 480,00 zł (koszty ponoszone w całym okresie kredytowania). Całkowita kwota do zapłaty tj. suma kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu, na dzień zawarcia Umowy kredytu wynosi 118 785,13 zł. Spłaty malejące, pierwsza spłata w wysokości 2 277,98 zł, ostatnia spłata w wysokości 1 676,86 zł.
  Przyznanie kredytu uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy. Ostateczne warunki kredytowania zależą od daty wypłaty kredytu i daty płatności pierwszej raty. Informacja niniejsza stanowi informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

   

  Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu gotówkowego MIX, całkowitego kosztu kredytu gotówkowego MIX, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania – na warunkach określonych w Regulaminie kampanii reklamowej Banku Spółdzielczego
  w Kielcach „Spółdzielcy mają taniej” dla Klientów posiadających:
  - ROR,
  opłata przygotowawcza w wysokości 0 zł:
  Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu konsumenckiego – kredytu gotówkowego MIX na dzień 16 lutego 2024 roku: całkowita kwota kredytu 65 000,00 zł; okres kredytowania 60 miesięcy; oprocentowanie kredytu 10,64 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 1M: 5,85 %) i marży Banku w wysokości 4,79 p.p. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 11,56 %. Całkowity koszt kredytu oznaczający wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami 18 063,03 zł. Opłata przygotowawcza za udzielenie kredytu 0,00 zł, suma odsetek w całym okresie kredytowania 17 583,03 zł, koszty prowadzenia rachunku 480,00 zł (koszty ponoszone w całym okresie kredytowania). Całkowita kwota do zapłaty tj. suma kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu, na dzień zawarcia Umowy kredytu wynosi 83 063,03 zł. Spłaty malejące, pierwsza spłata w wysokości 1 670,92 zł, ostatnia spłata w wysokości 1 093,12 zł.
  Przyznanie kredytu uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy. Ostateczne warunki kredytowania zależą od daty wypłaty kredytu i daty płatności pierwszej raty. Informacja niniejsza stanowi informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 1M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.