Aktualności

Express Elixir

Bank Spółdzielczy w Kielcach informuje posiadaczy usługi Bes Konto, że uruchomiony został system przelewów natychmiastowych Express Elixir. Logując się na swoje konto przez system bankowości elektronicznej...

więcej...

Aplikacja Google Pay

Bank Spółdzielczy w Kielcach w ramach Grupy BPS wspólnie z organizacją Visa udostępnia  swoim klientom płatności kartami Visa wydanymi przez Bank Spółdzielczy w Kielcach poprzez Aplikację...

więcej...

Komunikat Związku Banków Polskich

Publikujemy Komunikat Związku Banków Polskich dotyczący „Stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego”. Stanowisko, które wypracowały...

więcej...

Zebranie Przedstawicieli

W dniu 30.06.2020 r. z zachowaniem wszelkich procedur ostrożnościowych wynikających z obowiązków podczas pandemii, odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kielcach.W posiedzeniu uczestniczyło...

więcej...